NASZE PUBLIKACJE

NASILENIE NEUROTYCZNOŚCI A PRZESTĘPSTWA
SEKSUALNE DOKONYWANYE WOBEC DOROSŁYCH KOBIET

Arkadiusz Prajzner DOI: 10.5604/01.3001.0014.9328

PROBACJA, nr 2/2021, s. 95–114, ISSN 1689-6122, e-ISSN 2719-311X, www.probacja.com 

Streszczenie 

W opracowaniu omówiona została charakterystyka przestępców seksualnych skoncentrowana na analizie cech osobowości z obszaru ich neurotyczności. W badaniu przyjęto założenie, że neurotyczność jest związana z popełnianiem przestępstw seksualnych, oraz, że jej poziom może stanowić czynnik ryzyka, predyktor popełnienia takich przestępstw. Analizie korelacji oraz regresji logistycznej poddano wyniki badań zrealizowanych wśród osadzonych za przestępstwa seksualne oraz wyniki badań zrealizowane na grupie kontrolnej. Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem skal neurotyczności mierzonych Inwentarzem osobowości NEO-PI-R. Wyniki analiz doprowadziły do wniosku, że istnieje związek neurotyczności i poszczególnych jej wymiarów z popełnianiem przestępstw seksualnych, a także o istotnej predykcji popełniania takich przestępstw przy nasileniu neurotyczności. W analizie dodatkowej pokazano, że przestępcy seksualni charakteryzują się wyższymi wynikami neurotyczności niż kontrolna grupa nieskazanych mężczyzn. 

Słowa kluczowe: przestępcy seksualni, cechy osobowości, neurotyczność

Opracowanie pojawiło się w kwartalniku Probacja 2/2021. Skupione jest na ocenie nasilenia wybranych cech osobowości przestępców seksualnych.

W analizie zebranych danych wykorzystano regresję logistyczną wspieraną współczynnikiem korelacji punktowo-dwuseryjnej.

Całość opracowania możesz zobaczyć wchodząc w link poniżej.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!